MU Đại Thiên Sứ H5  APK Mod 1.3

MU Đại Thiên Sứ H5 APK Mod 1.3

App Information of MU Đại Thiên Sứ H5 Download Modded Games

App Name MU Đại Thiên Sứ H5
Package Name com.vgm.muh5
Version
Rating ( 121188 )
Size
Requirement
Updated
Installs 5,000,000+
Developer

Description of MU Đại Thiên Sứ H5 APK Mod 1.3 (Unlimited Money Crack*) games download latest for android.

【Bản quyền chính thức Webzen Hàn quốc, 16 năm sau kinh điển trở lại】
【Hoàn mỹ tái hiện cách chơi kinh điển, treo máy offline giải trí dễ dàng】
【Game cực nhỏ gọn, lúc nào cũng có thể chơi thoải mái】

★Kế thừa kinh điển 16 năm, tái mạo hiểm trong MU mới
Tiếp diễn hồi ức nhiệt huyết, tái hiện những bản đồ quen thuộc như Lorencia, Atlans vân vân! Hắc ám một lần nữa xâm nhập lục địa MU, thế giới này đang đợi dũng sĩ giáng lâm!

★Đột phá cách chơi chuyền thống, sáng tạo hệ thống nhân vật mới
Chiến sĩ, Pháp sư, Cung thủ kinh điển trở lại, một lần nữa mở thí luyện “1 chuyển”, “2 chuyển”, “3 chuyển”! Đột phá cách chơi cũ, 1 người thao tác nhiều nhân vật!

★Farm quái rơi đồ, trải nghiệm niềm vui +15
Tỷ lệ rơi trang bị UP! Vận may xấu cũng có cơ hội rơi trang bị Thần! Hãy cùng nhau trải nghiệm thú vị theo đuổi cường hóa +15!

★Chức năng treo máy tiết kiệm thời gian của bạn
Công việc bận quá, học tập vất vả, làm sao có thời gian tăng cấp? Không cần lo! Game có chức năng treo máy offline, không online cũng có thể farm quái rơi đồ và tăng cấp!

★Tải nhanh chiếm ram nhỏ, hai nền tảng tự do thay đổi
Game cực nhỏ gọn, dung lượng rất ít, tải nhanh chiếm ram nhỏ! Còn có thể đồng thời chơi bản Mobile và bản PC, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, đều có thể chơi MU thoải mái!
【Official Korean Webzen copyright, 16 years later the classic returns】
【Perfectly recreated classic play, hangs offline offline easily】
【Extremely compact game, can always play comfortably】

★ Inheriting classics for 16 years, re-venturing in MU
Continue the recollection, recreating familiar maps like Lorencia, Atlans etc! Darkness once again infiltrates the continent of MU, this world is waiting for valiant soldiers to fall!

★ Breaking through the way of playing, creating new characters system
Soldiers, Magicians, classic Archers come back, once again open the “1 transfer”, “2 transfer”, “3 switch” tests! Break through the old way of playing, a multi-character manipulator!

★ Farm falling monsters, experience fun +15
The rate of dropping pages is UP! Bad luck also has the opportunity to fall equipped with Spirit! Let’s experience the exciting pursuit of +15 enhancement!

★ Suspension function saves your time
Busy work, hard work, how to have time to level up? No need to worry! The game has the function of hanging offline, not online can also farm monsters and increase the level!

★ Fast loading accounts for small ram, two freely changing platforms
Very small game, very small capacity, fast loading takes up small ram! Can also play Mobile version and PC version, anywhere, anytime, can play MU comfortably!
Hoan nghênh đến với MU Đại Thiên Sứ H5

PlayStore id: com.vgm.muh5